#MentaltræningDanmark

Tilbyder et 35 timers Mentaltræner kursus

+ mange timer online før vi mødes fysisk.

Bliv endnu skarpere og dygtigere til at transformere liv

Dette er et kursus hvor DU er i fokus.

Et kursus, hvor du vil tilegne dig indsigt i egen måde at være, reagere, og agere i verden på – på en måde så du styrkes i dit arbejde med andres indre.

Du arbejder med livsstilsforandringer. Vaner, måder og grunde til vi gør det som vi gør, har de udfordringer som vi har, og har det som vi har.

Dét er kodninger. Kodninger ligger i databasen, databasen er i det underbevidste, arbejde med det underbevidste er pr definition hypnosearbejde.

-Lær hvordan du opnår adgang og tilgang til databasen på minutter så du af dine klienter bliver kendt som en helt særlig dygtig livsstilsforandrer!

Hvis du forventer et kursus hvor du blot lærer teori uden at behøve vende blikket grundigt indad, så er det helt bestemt ikke dette kursus du skal vælge.

Kurset er en personlig rejse – som al udvikling bør være. En behandlers vigtigste redskab er sit eget indre.

Det har alle dage været kendt, at for at få det ultimative ud af det du sætter dig for, så har det mentale er helt enorm stor betydning.

Om du spiller skak, går i motionscentret for at smide vægt, eller for at blive strammet op, eller om du dyrker elitesport på højeste niveau er det af største nødvendighed for at lykkes og trives i dét, at det mentale er en medspiller og ikke en modspiller.

Vi oplever alle alt fra udfordringer til direkte blokeringer når vi går i gang med at lave noget som kræver en investering og vedholdenhed. Måske er årsagen til dét i virkeligheden ganske simpel: menneskets iboende lyst til at være tilbagelænet og opnå så meget så muligt med så lidt indsats som muligt. Det er ganske naturligt at have det sådan. Samtidigt kan det være møg træls og utilfredsstillende at have det sådan.

Det behøver heldigvis ikke være sådan. Det kan godt være mentalt let og ukompliceret. Men dét kræver en fundamental opdatering af sindets styresystem.

Mange mennesker opsøger coaches af forskellig art når de starter ud på en livsstilsændring men helt grundlæggende er der nogle udfordringer:

Vores kodninger (bla vaner) , altså de programmer i vort sind som bestemmer hvorfor vi gør som vi gør, og hvorfor vi har det som vi har det – de ligger i databasen af alt oplevet. De udvikles som summen af alt oplevet, både det du bevidst registrerer og tager stilling til, og det du ser, hører eller læser, evt. ud af øjenkrogen.

Denne database ér det underbevidste. Det underbevidste er pr definition lagt dybt inde i sindet og dybt nede i det underbevidste omgivet af forsvar og modstand med formålet at beskytte os.

Vi er på DNA plan kodet til at være i forsvar og modstand ved ethvert forsøg, lyst eller ønske om en livsstilsforandring. Uanset hvor godt og sundt for os det er. Årsagen er, at AL forandring er NYT, og alt nyt er vi kodet til at være bange for. Hvis ikke vi var kodet til det, ville mennesket ikke have kunnet overleve som race. Vi var ganske enkelt blevet ædt af sabeltigeren!

.

Mentaltræning Danmark Logo

Dette kan du lære, og det praktiske:

Hvis du investerer dig vil du opnå en rigtig grundig teoretisk og praktisk viden om de processer som foregår indeni et menneske som er i proces.

Du får viden om, og masser af hands on træning i bla:

  • Avanceret coaching, avanceret hypnoterapi, avanceret NLP, Gestalt Psykoterapi
  • opgivelse, smerter, lyst/aktion, vaner, kodninger, modstand & forsvar, personlighedsstrukturer
  • transformering, accept, kalibrering, spænding og spændingsfald, instinkter, traumer både psykisk og fysisk og sammenhængen her
  • Du får adgang til kursist delen her på siden med 100 vis af  timers video materiale. Samt en masse skriftligt materiale naturligvis.

Med andre ord:

                     Jeg tilbyder at lære dig det som skal til for at lave en VARIG FORANDRING hvor både krop og sind arbejder sammen!

Det gir sig selv at et weekend kursus IKKE alene gør dig i stand til at arbejde med andre menneskers indre. Du bør kun arbejde terapeutisk med andre menneskers indre, hvis du har en grundig basis træning i dette! Betrakt blot dette som et godt supplement.

Det praktiske:

Vi tager i et lækkert sommerhus, hvor der er godt med plads til både undervisning og praktisk træning.

Du overnatter på stedet i 2 eller 3 mands værelser. Der opstår noget særligt når du bliver på stedet, og ikke bryder energien.

DIN UDGIFT denne weekend:

  • DIN del af leje af sommerhus og den udgift som vand og varme beløber sig til i weekenden
  • DIN del af udgifter til mad og drikke. Holdet laver madhold og deles om udgiften til al mad og drikke.
  • DIN transport til og fra sommerhus

Tidsplan:

Fredag & lørdag:

Kl. 08.15-11.30  –  Tjek ind i gruppen, undervisning og hands on

Kl. 12.00-13.00  – Middag

Kl. 13.00-17.30  –  Undervisning og hands on

Kl. 18.00-19.00  –  Aftensmad

Kl. 19.00-22.30/23.00  –  Undervisning, hands on og tjek ind i gruppen for at tjekke ud af gruppen:

Søndag:

Kl. 08.15-11.30  –  Tjek ind i gruppen, undervisning og hands on

Kl. 12.00-13.00  – Middag

Kl. 13.00-17.00  –  Undervisning, hands on

Kl. 17.00-18.00  –  Afslutning & Tjekke ind for at tjekke ud

Du modtager naturligvis et certifikat som dokumentation på tilegnet viden.

Der er både en skriftlig og en praktisk prøve som skal bestås for at opnå denne. Derfor skal du påregne en grundig investering forud for vi mødes fysisk for at være i stand til at bestå disse.

Pris 1/1 2023

Kr. 7.500 som betales fuldt ved tilmelding

Kontakt mig på mobil 31358825 for at høre mere!

lyd og følesans aktiveres i tandlægestolen under hypnosen
UltraDepth

Sådan her:

Kik indad:

Hvis ikke du er villig til at investere, og sætte dit eget indre ud og ind i det tillidsrum vi sammen skaber så lad være med at spilde din tid på at kontakte mig. Dine egne modstande, forsvar, kriser, sorg, vrede dele skal du være villig til at kikke på grundigt og i plenum. Hvis ikke du kender dine egne kan du ikke genkende dem udenfor dig. Og har du ikke ryddet op i dit eget shit, kommer du til at køre dit eget ud på det menneske du arbejder med. Dette er 100% uundgåeligt og kaldes for ”modoverføring i det terapeutiske felt”

På en måde kan man sige at terapeutens / behandlerens modstandsdygtighed mod at blive fanget op i mødet med klienten er af den største vigtighed. når du coacher et andet menneske så kommer klienten (hvis ellers du gør dit arbejdet ordentligt) i kontakt med både stress og traumetilstande – også når det “blot” har at gøre med coaching i træning. For at kunne modstå dette trænes du i egen mestring i kontakt og i egen mestring af tilsvarende tilstande. At kende sine egne tilstand og kunne navigere i dem uden at blive “overtaget” åbner for muligheden for at være der for andre i høj ELLER lav energier og tilstande.

Din evne til at opnå, og vedvarende centreret nærvær med klienten uanset hvad denne bringer til “stolen” er nødvendig for at kunne arbejde forsvarligt med et andet menneskes indre.

Détte trænes du naturligvis i.

Grundighed:

I at få besvaret de nysgerrigheder, undringer, spørgsmål du har. Jeg bliver ved indtil du forstår OG du kan forklare det tekniske. Du vil blive kaldt på din eventuelle u-grundighed med dit eget indre. Også når det er felter du ærlig talt ikke har lyst til at være sammen med. Du skal være grundig med dit eget indre og de dele og felter du kommer i kontakt med. Også i plenum.

Omhyggelighed:

Hvis du forventer sådan en overflade viden og teknik bare sådan for at kunne sige du har været på et kursus, så glem det. I min biks arbejder vi kun omhyggeligt! Vi arbejder med andre menneskers indre så selvfølgelig er vi max. omhyggelige! Vi er også omhyggelige i relationen med hinanden. Det betyder, at vi tager eventuelle udfordringer med hinanden op i plenum.

Ordentlighed:

Vi er omkring hinanden, og behandler hinanden med den største ordentlighed, omhyggelighed, og respekt for holdninger, meninger, og forskelligheder. Og er du ikke det, ja så ryger du øjeblikkeligt ud. Bagtalelse og andet i den boldgade resulterer i et verbalt spark i røven ud af døren.

Respekt:

I det Danske samfund er der en fucket up praksis for mobning. Tit tænkes den lille tilsyneladende uskyldige kommentar ikke som noget særligt. Men alle har oplevet hvor urart det føles. Vi morer os ikke på bekostning af hinanden, heller ikke bare for sjov. Ej heller kommer vi med stikpiller. Det er ikke det samme som ikke at more os sammen. Tværtimod er det respektfuldt, og nært. Og vi ved det jo i virkeligheden godt: ingen mobning er uskyldig, og det er et kraftfuldt magt middel vi alle er nødt til at tage stilling til og forholde os til.

Investering:

Du skal ikke præstere, du skal investere dig! Og du skal være villig til at investere dit indre fuldt og, også når du har mest lyst til det modsatte. Du skal kende, og derved kunne genkende dit eget for at kunne genkende og navigere i andres.

Lethed:

Det skal være let når vi er sammen, vi skal have det sjovt. Måske giver dette skriv dig oplevelsen af at du nu skal være uddannet psykolog. På ingen måde! Det bliver let og frit, og du får blot en helt fantastisk viden så du kan blive endnu mere fantastisk til at transformere liv! Fysisk og mentalt.

NO bullshit:

Jeg er sådan en som kalder ting for hvad jeg ser dem. Jeg ser igennem din modstand og dine forsvar, jeg er i stand til at aflæse dine mikro og makro signal i dit ansigt og din krop. Og jeg vil kalde dig, med formålet at du bliver pisse dygtig til at aflæse din klient så du kan hjælpe, også med de ting som er klienten ukendt. Lær signalerne som afkoder og tydeliggør. Alle svar er i de ord klienten siger eller viser.

Intens:

Jeg er intens som underviser og facilitator, så forvent en spark røv træning med fuld hands on træning! Undervisningen er intens, OG ingen mand eller kvinde efterlades. Det kommer til at foregå i et tempo hvor alle kan være med. Intet bliver blot ”jappet igennem”

Ansvar:

Alting starter og slutter med dig selv. Ingen proces uden ansvar. Hvis ikke du går i ansvar, hvordan pokker har du så tænkt dig din klient skulle? Jeg kommer ikke til at tage ansvaret for dig, kun hvis det er fordi du ikke har lært det endnu. Så vil jeg tage ansvaret, lære dig det nødvendige, og give dig ansvaret tilbage.

Tavshed:

Du underskriver en tavshedserklæring ift dine medkursister. Ikke ift mig eller noget du oplever i forbindelse med instituttet. Men ift dine medkursister og de personlige processer de går i -dér klapper du i. Bryder du tavsheds pligten kommer instituttet efter dig juridisk med al magt mulig. Tavshedserklæringen du underskriver er naturligvis udformet med afsæt i den danske lovgivning, og udløber ikke ved kursusafslutning. Straffelovens §152 og forvaltningslovens § 28.

Integritet:

På ethvert tidspunkt vil instituttet, og dets undervisere iagttage og udvise den ypperste respekt og værdihed for dig og os når det kommer til intregritet.

Din integritet og værdighed er hellig for instituttet.

hypnose tandlægeskræk
hypnose tandlægeskræk
tandlægeskræk hypnose
hypnose tandlægeskræk
hypnose tandlægeskræk