Privatlivspolitik

Jeg, Uffe Mæng har naturligvis taget stilling til og forholdt mig til GDPR lovgivningen.

Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan UM hypnoterapi & Institut for mental og fysisk velvære & MentaltræningDanmark indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger.

Vi respekterer alle dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.

1 – Kontakt oplysninger:

Jeg, Uffe Mæng er ansvarlig for dine data og mine kontaktoplysninger er:

Uffe Mæng

Fuglsangsvej 11

7620 Lemvig

Tlf: 31358825

mail: Rosenholm20@hotmail.dk

Hvis du har nogle som helst spørgsmål til min behandling af dine oplysninger så kontakt mig endelig.

2 – Jeg behandler dine oplysninger af følgende formål:

1: For at kunne kontakte dig hvis tiden for en session/kursus/andet af en eller anden grund er nødvendig at ændre.

2: Eventuel journalisering.

3 –  Kategorier af personoplysninger og samtykke.

Når du køber en session eller et forløb ved mig vil du skulle underskrive et dokument kombineret af:

A – En forventningsafstemning.

  • Hvordan jeg arbejder, og hvad du kan forvente.

B – En samtykkeerklæring.

  • At jeg må opbevare dine personfølsomme oplysninger indtil max 3 mdr efter endt forløb
  • Dine personfølsomme oplysning jeg opbevarer er: Dit fulde navn, din adresse, din mail, dit telefonnummer
  • At du er helt og fuldstændigt indforstået med at jeg video/audio optager hele sessionen med dig som jeg gemmer dobbelt krypteret i op til 12 måneder efter endt forløb. 
  • Du kan på ethvert tidspunkt kontakte mig for at få optagelsen slettet, eller/og selv modtage filmen.
  • Hvorvidt du helt frivilligt tillader optagelsen af din(e) terapier må bruges til forskellige former for uddannelse og/eller undervisning

C – At jeg ikke vil blive holdt ansvarlig, hverken følelsesmæssigt eller økonomisk, hvis filmen af en eller anden grund enten hackes, eller en kursist/studerende misbruger tilliden og offentligør videoen

4 – Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger:

  • Det giver sig selv synes jeg, at jeg NATURLIGVIS ikke på nogen måde eller under nogen omstændigheder deler dine personlige oplysninger med andre.
  • Hvis du har givet tilladelse til video/audio optagelsen af din(e) terapi må bruges til uddannelse, da vil de da i sagens natur blive delt med kursister. Links til filmene vil ligge her på siden i kursist forummet. Dette forum er tripple krypteret og beskyttet.

5 – Hvor dine personoplysninger stammer fra

  • Dine oplysninger stammer udelukkende fra dig.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage.

OBS: Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke er omfattet af loven om journalføring, og derfor IKKE fører skriftlig eller mundtlig journal.

Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt behandling, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest 3 måneder efter din sidste konsultation.

Oftest vil det dog slettes efter din sidste planlagte session.

Video/audio optagelsen uploades til en virtuel platform som har 3 forskellige krypteringer – fra denne platform laves et specifikt link til optagelsen som, hvis du har givet tilladelse hertil, kan tilgås i forbindelse med uddannelse.

Optagelsen kan IKKE tilgås uden dette specifikke link. linket ligger i kursist forummet her på siden. 

——-   Kursistforummet på denne side har den højeste grad af sikkerhed og kryptering  ———

7 –  Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der anvendes ikke automatiske afgørelser eller profilering af dine data.

8 – Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jf. pkt. 1 (kontaktoplysninger)

9a. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.  

9b. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

9c. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9.d Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der sker ikke behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

10. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette, skal du rette skriftlig henvendelse til mig på de kontaktoplysninger, der fremgår af pkt. 1.

11. Datatilsynets vejledninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Det er for vor begges sikkerhed og grundighed at alle sessioner uden undtagelse video og audio optages – så kan der aldrig sættes tvivl om etik, moral, grundighed, ordentlighed, og omhyggelighed.
Med for min sikkerhed mener jeg:
– Der findes mange underlige mennesker i denne verden, og der rejser mennesker rundt (ofte men ikke altid voldsomt religiøse) med det eneste formål at få os som arbejder med hypnose i fedtefadet.
– Der har været sager i offentligheden hvor behandlere er blevet hængt ud uden at kunne forsvare sig. med en video optagelse med tilhørende lyd – ja, så er der bare ikke noget at komme efter!

Cookies