NYT NU

– DIT PERSONLIGE FUNDAMENT !

Holdet for dig som vil det optimale

Et gruppeforløb for dig som vil blive, og forblive glad, afspændt og fri.

Det kan både være ift. at sætte dig selv fri fra vanens magt, også ift. rygning, men især også selvudvikling og et skridt mod det frie liv, hvor du ikke er bremset af gamle mønstre.

Forløbet er ikke kun for dig som ønsker at stoppe med at ryge – det er også for dig som har en udfordring med vægten eller blot helt generelt vil noget andet og mere.

Det er for dig som ønsker en grundlæggende livstilsændring!

Langt de fleste felter overlapper om det er vægten, røgen, uevnen til at leve frit, eller om du ikke kan sige til eller fra

På dette intensive og fortrolige kursus vil du få et helt særligt indblik i de grundlæggende og komplekse mekanismer der findes i, og lever i os mennesker på en let, uhøjtidelig, og forståelig måde ved hjælp af mange forskellige terapeutiske værktøjer og behandlingsformer

Vil du med – NU sætter vi fra!

Klient i tandlægestolen FØR hypnose

Neutralisering, justering, og optimering

Vi inviterer dig til et kursus, hvor du vil tilegne dig viden om de processer indeni og derved udenfor som hindrer dig i at leve DIT liv på DIN måde i overensstemmelse med DINE værdier.

Bliv umiddelbar, gør det du har lyst til på den måde du har lyst til det og på det tidspunkt du har lyst til det !

Gør dig klar til at frigøre dig fra andres forventninger så du kan leve på den måde som er korrekt og sand for dig!

Et eksempel her nedenstående på hvordan det kan være besværligt at stoppe med at gøre noget vi er utilfredse med.

Om det er rygestop, vægttab eller en hvilken anden utilfredsstillende kodning eller to much behaviour er ikke vigtigt. Hemmeligheden er arbejdet i vore kodninger.

At stoppe med at ryge – at blive en ”ikke-ryger” kan for de fleste mennesker være besværligt. Hvis ikke det var besværligt var du blevet en ”ikke-ryger” for længe siden.

Hvis du et øjeblik tænker tilbage på hvorfor du startede med at ryge, vil det sikkert blive tydeligt for dig, at der allerede her er noget dybere end ”bare” en vane.

Du gjorde det for at være – en del af – enten familien eller omgangskredsen. At det har været nødvendigt at gøre noget selvdestruktivt (jo… langt de fleste af os vidste godt det potentielt kunne koste os livet da vi startede) for at blive en del af, eller for at slukke en uro eller spænding indeni taler for at rygningen var en coping for noget, som ikke helt var, som det skulle være indeni.

Der er mange som tror, at rygning blot handler om at lade være med at stoppe, men jeg oplever i arbejdet med mine rygestops klienter, at det ikke er helt så simpelt.

Det er langt mere komplekst end som så. Finder du ikke andre og mere effektive måder og metoder til at leve afspændt, når du ikke længere kan trykudligne med smøgerne, ja så er sandsynligheden for du begynder at ryge igen overhængende.

Men rygning er ikke den eneste mekanisme vi som mennesker bruger for at cope med det som kan være besværligt indeni. I princippet kan man sige, at om man ryger, spiser på en måde hvor det kan opleves som om man ikke helt selv har kontrollen, spiller, ser porno, træner 7 dage om ugen i centret – så kan det give et billede af en “to much behaviour” 

Dette kan ændres ved at ændre de kodninger som ligger i vores database i det underbevidste.

Ordentlighed, grundighed, omhyggelig, ansvarlighed, integritet, ansvar, professionalisme – NYT NU!

Disse er ord vi vil kendes og genkendes på. Vi er kendt for at lave hold som gør det trygt og sikkert at åbne sig på en måde hvor det sikres, at du ikke bliver gjort forkert men tværtimod får mulighed for at udvikle de dele indeni som har brug for udvikling for at kunne stå stærkt i – og omkring dig

Hvad skulle formålet være, og hvorfor skulle jeg blive en del af NYT NU?

Formålet med at deltage på et hold er, at du får den nødvendige kognitive og følelsesmæssige viden som muliggør at blive og forblive fri. Samtidigt er vi skabt til at lykkes i flok – så at blive en del af et hold hvor kontaktløshed, og bullshit er byttet ud med grundighed, ansvarlighed, og god energi – også i det svære – dét kan noget helt særligt!

Vi vil skubbe dig kærligt ud af din comfortzone – gør dig klar til at blive klogere på kroppen og de fysiske reaktioner den har når du bliver presset, stresset, glad, overrasket eller sorgfuld så din evne til følelsesregulering stort forbedres.

Vi inviterer dig til et kursus, hvor du vil tilegne dig viden om de processer indeni og derved udenfor som hindrer dig i at leve DIT liv på DIN måde i overensstemmelse med DINE værdier.

Indholdet på holdet er opbygget på en sådan vis, at du får de værktøjer, som giver varige forandringer.

Om du skal være med, er slet ikke noget du skal – det er noget du kan vælge. For ansvaret er dit og dit alene.

Måden vi arbejder, er med det som opstår – det kan vi roligt gøre når vi arbejder i et hypnotisk felt – for så er det nemlig det, som reelt har betydning der dukker op. Så vi går ind i det som opstår både i dig – og i det som opstår i din sidemand. Hver oplevet proces hos en anden er proces i dig. I det tillidsrum vi sammen skaber.

Fra tid til anden giver det på alle måder mening – lidt ligesom slangen som venter og hugger til på præcis det rigtige tidspunkt – at lave egentlig terapi i plenum. Så dette må forventes.

lyd og følesans aktiveres i tandlægestolen under hypnosen
Tandlægeskræk er væk med hypnose

Strukturen på et hold på NYT NU:

Dette varierer, da vi går med det som opstår samtidigt med, at du får den undervisning og træning som efter vores mening og erfaring er nødvendig for at muliggøre et liv som  ´ikke ryger´ Du skal være villig til at deltage i de øvelser som vi laver på holdet samtidigt med du står ved der hvor du er i din beredvillighed. Det er vigtigt for os, at de som vælger at blive en del af NYT NU er villig til som minimum undersøge hvad det er som afholder dem fra at gå ind i det

Hvornår?

Efter sommerferien 2023, og lokation i Lemvig

KONTAKT MIG PÅ 31358825 eller i kontaktformularen nederst her på siden hvis du vil vide mere.

Hvad koster en plads på NYT NU ?

Prisen for at blive en del af NYT NU – dit personlige fundament holdet er lige præcis NUL kroner !

  • Alt du betaler er 200 kr pr gang for lokaleleje samt for  the/kaffe

Der skal mindst være 8 for at holdet sætter fra.

Tandlægeskræk er væk med hypnose
Tandlægeskræk er væk med hypnose

Hvad får jeg for min investering?

Du får samlet 12 timers fysisk træning og undervisning fordelt på 4 aftener á 3 timer. Derudover mødes vi 2 gange á hver 90 minutter virtuelt på zoom platformen. Herudover krydrer vi med et omfattende skriftligt materiale, som du beholder. Adgang til et kursistforum på hjemmesiden med relevante uddannelsesklip fra vores hypnoterapeut uddannelse. Telefonisk sparring af undervisere. Samt tilgang til holdets optagelser i 6 måneder efter endt forløb

3 forskellige Selvhypnose teknikker så du bliver i stand til selv at følelsesregulere

Reframingsteknikker så du bliver i stand til at sætte en anden ramme på det som faktuelt sker i dit liv.

Du bliver en del af et fællesskab som VIL det gode og lette liv, og får derved muligheden for at danne meningsfulde relationer

Følelsesmæssig support af veluddannede terapeuter med 1000vis af klienter bag sig

Hvad kræves der af mig for at blive en del af NYT NU?

En villighed til at investere dig følelsesmæssigt i det tillidsrum vi sammen skaber. Du skal være villig til i plenum at gå ind i de (til tider) smertefulde felter som kan fastholde dig i de mønstre du er en del af.

Det kræves også at du ved start skriver under på en tavshedserklæring under strafansvar, som forpligter dig til, at du ikke deler noget til nogen udenfor holdet omkring hverken deltagere på holdet, hvordan dine medstuderende evt. ser ud i proces og hvad der bliver delt. Dette er nødvendigt for at turde åbne op i en gruppe. Brydes denne tavshedserklæring vil det blive forfulgt.

Samt en villighed til at underskrive en audiovisuel kontrakt da vi video/audiooptager holdet.

Det er sådan at vi hos Institut for mental og fysiske velvære video/audio optager alt vi laver. Dette gør vi af flere grunde. Først og fremmest er det vores erfaring, at muligheden for som studerende eller kursist at kunne gå tilbage og se præcis hvad der blev sagt, og gennemgangen af teknikkerne giver noget helt særligt. Samtidigt vil du opleve at noget af det sagte eller gjorte som du måske ikke bed mærke i da vi var igang pludselig kan få ting til at falde på plads på en helt særlig, og ofte overraskende måde. Der kan heller ikke være tvivl om kvaliteten af undervisningen eller hvad der blev sagt når det er optaget. Sidst bruger vi optagelserne til uddannelse af vores hypnoterapeut studerende så de trænes i hvordan man kan køre hold. Det er instituttet som ejer optagelserne hvorfor du som kursist underskriver en audio visuel kontrakt. Præcis som vores studerende gør.

Tandlægeskræk er væk med hypnose
Tandlægeskræk er væk med hypnose

Hvad kan jeg efter NYT NU?

Efter endt forløb vil du med bestemthed have tilegnet dig en grundig viden om dig selv, dine kodninger, og hvordan du kan gøre det du har brug for – for at få det liv du ønsker dig!

Du vil være blevet trænet i alt fra opgivelse over til hvordan du går i aktion til hvordan du vedligeholder din positive forandring!

DU VIL VÆRE I STAND TIL AT BEVÆGE DIG FRIT OG TILFREDSSTILLENDE I LIVET

DÉT ER VÆRDIFULDT!

Dine undervisere

Din primær underviser på NYT NU holdet er Uffe Mæng.

-Siden du er landet på er hans så kik dig endelig omkring.

Tandlægeskræk er væk med hypnose
Tandlægeskræk er væk med hypnose

Lidt om hvad vi kommer til at arbejde med på kurset

Indre barn.

Det kommer til at give rigtig god mening for dig hvorfor det giver mening at arbejde med dit indre barn – og i dén sammenhæng sandsynligvis også mor og far indeni.

Følelses regulering og neutralisering:

Du får strategier til, og undervisning i at være i ”bølgerne” når de er høje  – udstikke din retning og blive på den uanset det eventuelle uvejr.

Nulstilling af ”vaneprogrammet” i din database

I det underbevidste er din database som rummer dine kodninger – dine styresystemer. Du får på kurset viden og teknik om hvordan du forandrer og slukker et sådant program.

Optimering af dit ”overbevisnings-program”

Away from ”Det er min skyld” og andre livsbegrænsende overbevisninger

Towards ” Jeg er værdig og min berettigelse i verden er 100%”

Psykoedukation:

Du modtager undervisning i, og læring om hvad kodninger (dem som styrer hvem vi er og hvorfor vi gør som vi gør) og hvordan du kan ændre dem.

At sige til og fra:

De fleste mennesker hører meget om at man skal huske at sige fra. At kunne sige fra uden at vende den indad på en utilfredsstillende måde er af største vigtighed og nødvendighed for at det generelt kan gå os godt som mennesker. Har du hørt at det også er nødvendigt at kunne sige til?

Trykkoger:

Vi har alle en trykkoger indeni som går fra 0 til 10  -nul betyder vi er behageligt afspændt og lykkelige og 10 betyder vi er i max beredskab – en tilstand hvor der helt sikkert ryges mange smøger. At vide hvad som trigger dig, hvor du forlader dig og hvad du skal gøre for at holde dit indre tryk nedbragt, er nødvendigt og vigtigt.

Traumebehandling:

Måder at nedbringe tryk (såsom rygning) adopteres af tidligere traumer så disse herved også lindres. Dette kaldes fiskekroge fra tidligere som hægter sig på røgen.

Opgivelse:

Når vi gør noget som er destruktivt og ikke er i stand til at lade være handler det i høj grad om, at vi har opgivet at øve indflydelse i eget liv.

-For blot at nævne noget af det vi kommer til at arbejde med.

Send sms til 31358825 for mere info – Eller udfyld formularen nedenfor og jeg vil ringe dig op